0229 76 0063

Aanpak betalingsachterstanden

Gerechtelijke Incasso

Wordt uw factuur betwist of betaalt uw klant na aanmaning niet, dan starten wij een korte en krachtige juridische procedure voor u op.

No Cure No Pay Incasso

Betalen uw klanten niet of te laat? Incasso Justitia verzorgt u incassoprocedure op basis van no-cure-no-pay. Uw klant betaalt direct!

Debiteurenbeheer

Voorkomen is beter dan genezen. Incasso Justitia neemt u daarom het debiteurenbeheer 100% uit handen. Een lager debiteurensaldo is het gevolg!

Nieuwe wet doet zijn intrede

Vanaf 16 maart 2013 gaat in ons land de wet Bestrijding Betalingsachterstanden bij handelstransacties gelden. Sinds de Europese Unie enige tijd geleden heeft besloten meer acties te ondernemen tegen de toenemende betalingsachterstanden, is onlangs de doorslag gegeven voor een nieuwe wet om deze betalingsachterstanden bij handelsacties aan te pakken en zo veel mogelijk te bestrijden.

Meer incassomogelijkheden MKB bedrijven

Het is op dit moment een gegeven dat vooral bedrijven in het MKB beperkte incassomogelijkheden bezitten om betalingsachterstanden tegen te gaan. Dat betekent dat bedrijven, ondanks vakkundig werk van een debiteurenbeheerder, te weinig kunnen inbrengen tegen wanbetalers. Met deze nieuwe wet krijgen MKB bedrijven daarom meer mogelijkheden om hun vorderingen bijtijds te kunnen ontvangen. Zo maakt de wet het binnenkort mogelijk voor bedrijven een bedrag van minimaal 40 euro in rekening te brengen, op het moment dat de betalingstermijn verstreken is van een bepaalde rekening. Dit bedrag mag zelfs direct in rekening gebracht worden, zonder dat er vooraf een aanmaning verstuurd dient te worden. Deze 40 euro is een bedrag dat geldt als vergoeding voor de administratiekosten die zijn gemaakt.

Verandering van betalingstermijnen

Deze nieuwe wet zorgt er tevens voor dat straks in de hele Europese Unie dezelfde betalingstermijn gaat gelden. Zo zal de betalingstermijn van overheidsinstanties gaan veranderen. Vanaf 16 maar geldt dat een termijn van 30 dagen. Echter is de betalingstermijn voor transacties tussen bedrijven onderling dubbel zoveel, namelijk 60 dagen. Men kan er overigens wel voor kiezen om van deze vastgestelde betalingstermijnen af te wijken, maar dan moet dat prominent vermeld worden in de overeenkomst. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met IncassoJustia.

Ja, Ik wil vrijblijvend informatie