0229 76 0063

Toename aantal betalingsachterstanden

Gerechtelijke Incasso

Wordt uw factuur betwist of betaalt uw klant na aanmaning niet, dan starten wij een korte en krachtige juridische procedure voor u op.

No Cure No Pay Incasso

Betalen uw klanten niet of te laat? Incasso Justitia verzorgt u incassoprocedure op basis van no-cure-no-pay. Uw klant betaalt direct!

Debiteurenbeheer

Voorkomen is beter dan genezen. Incasso Justitia neemt u daarom het debiteurenbeheer 100% uit handen. Een lager debiteurensaldo is het gevolg!

Betalingsachterstanden toegenomen

Bedrijven in Europa gaan doorgaans steeds lakser om met openstaande facturen. Het betalingsverzuim is afgelopen jaar uitgegroeid tot een recordhoogte van ruim 350 miljard euro. Daarmee is het bedrag 7% hoger dan het bedrag dat een jaar eerder werd geconstateerd als wanbetalingen.

Huidige financiële situatie

In ons eigen land werd een bedrag van 14,3 miljard euro afgeschreven, doordat facturen niet werden geïnd. Daarmee groeide het bedrag met meer dan 4% in vergelijking met het jaar 2011. Een van de voornaamste redenen voor deze toename is de financiële crisis. Door de huidige situatie lopen de inkomsten bij veel bedrijven terug, waardoor de vermogenspositie afneemt. Dit leidt tot wanbetalingen en neemt vaak een langere tijd in beslag voordat de openstaande facturen betaald worden.

Ernstige gevolgen

Deze ontwikkelingen kunnen ernstige gevolgen hebben voor bedrijven, zodra deze trend aanhoudt. Bedrijven kunnen hierdoor moeilijker groeien, waardoor de innovatie afneemt en het voortbestaan van ondernemingen bedreigd wordt. Vandaar dat het belangrijk is dat bedrijven ervoor zorgen dat het betalingsgedrag verbetert van bedrijven, consumenten en overige instellingen. Als ondernemer is het daarom verstandig om u te focussen op het debiteurenbeheer. Hiermee kunt u veel problemen en narigheid voorkomen. Lees meer over debiteurenbeheer…

Slecht debiteurenbeheer belangrijke oorzaak faillissement

Volgens een onderzoek van Graydon wordt het faillissement van één op de vier bedrijven direct veroorzaakt door slecht debiteurenbeheer. Door een goede en tijdige facturatie en een strakke hantering van de betalingstermijnen kan veel ellende voorkomen worden. Neem ook direct actie als u merkt dat klanten later zullen gaan betalen, omdat zij ontevreden zijn of er onrust is door bijvoorbeeld ontslagen of sluitingen van filialen. Door dit soort situaties nauwlettend in de gaten te houden, kunt u financiële problemen voorkomen.

Debiteurenbeheer uitbesteden

Wanneer u zelf weinig tijd, ervaring of behoefte heeft om deze situaties in de hand te houden, kunt u het debiteurenbeheer uitbesteden aan een professionele debiteurenbeheerder. Deze organisaties weten precies waar zij op moeten letten en kunnen veel financiële narigheid voorkomen. Bekijk meer informatie over debiteurenbeheer in Amsterdam op deze website en neem gerust contact met ons op.

Nieuwe wet doet zijn intrede

Vanaf 16 maart 2013 gaat in ons land de wet Bestrijding Betalingsachterstanden bij handelstransacties gelden. Sinds de Europese Unie enige tijd geleden heeft besloten meer acties te ondernemen tegen de toenemende betalingsachterstanden, is onlangs de doorslag gegeven voor een nieuwe wet om deze betalingsachterstanden bij handelsacties aan te pakken en zo veel mogelijk te bestrijden.

Meer incassomogelijkheden MKB bedrijven

Het is op dit moment een gegeven dat vooral bedrijven in het MKB beperkte incassomogelijkheden bezitten om betalingsachterstanden tegen te gaan. Dat betekent dat bedrijven, ondanks vakkundig werk van een debiteurenbeheerder, te weinig kunnen inbrengen tegen wanbetalers. Met deze nieuwe wet krijgen MKB bedrijven daarom meer mogelijkheden om hun vorderingen bijtijds te kunnen ontvangen. Zo maakt de wet het binnenkort mogelijk voor bedrijven een bedrag van minimaal 40 euro in rekening te brengen, op het moment dat de betalingstermijn verstreken is van een bepaalde rekening. Dit bedrag mag zelfs direct in rekening gebracht worden, zonder dat er vooraf een aanmaning verstuurd dient te worden. Deze 40 euro is een bedrag dat geldt als vergoeding voor de administratiekosten die zijn gemaakt.

Verandering van betalingstermijnen

Deze nieuwe wet zorgt er tevens voor dat straks in de hele Europese Unie dezelfde betalingstermijn gaat gelden. Zo zal de betalingstermijn van overheidsinstanties gaan veranderen. Vanaf 16 maar geldt dat een termijn van 30 dagen. Echter is de betalingstermijn voor transacties tussen bedrijven onderling dubbel zoveel, namelijk 60 dagen. Men kan er overigens wel voor kiezen om van deze vastgestelde betalingstermijnen af te wijken, maar dan moet dat prominent vermeld worden in de overeenkomst. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met IncassoJustia.

Veel betalingsachterstanden

Het debiteurenbeheer is bij veel Nederlandse bedrijven niet goed op orde. In vergelijking met de concurrenten in het buitenland voeren bedrijven in ons land een slecht debiteurenbeheer en hebben daarnaast ook vaker een betalingsachterstand. De concurrentiepositie wordt hiermee beschadigd en de risicofactor voor beleggers en banken wordt hiermee vergroot. Dat is een conclusie die Concredis trekt uit een eigen analyse.

Betalingstermijn

De 20 bedrijven in Nederland die zijn onderzocht, betalen hun openstaande facturen gemiddeld pas na 63 dagen, terwijl de concurrenten in het buitenland na zo’n 60 dagen hun vorderingen voldoen. Deze en andere cijfers bepalen niet alleen de risicofactor, maar ook de risicoscore die wordt uitgegeven aan bedrijven. De gevolgen van een hoge risicoscore kunnen erg vervelend uitpakken.

Meer aandacht

Banken en analisten houden uitstaande kredieten steeds nauwlettender in de gaten, terwijl bedrijven achterlopen op deze trend. Bovendien merkt de directeur van Concredis dat bedrijven nauwelijks gewaarschuwd worden door hun accountants. Ook al wordt een accountant juist betaald om ondernemers te ondersteunen en begeleiden bij dit soort onderwerpen.

Wordt uw factuur betwist of betaalt uw klant na aanmaning niet, dan starten wij een korte en krachtige juridische procedure voor u op.

Betalen uw klanten niet of te laat? Incasso Justitia verzorgt u incassoprocedure op basis van no-cure-no-pay. Uw klant betaalt direct!

Voorkomen is beter dan genezen. Incasso Justitia neemt u daarom het debiteurenbeheer 100% uit handen. Een lager debiteurensaldo is het gevolg!

Ja, Ik wil vrijblijvend informatie