0229 76 0063

Incassoprocedure Amsterdam

Gerechtelijke Incasso

Wordt uw factuur betwist of betaalt uw klant na aanmaning niet, dan starten wij een korte en krachtige juridische procedure voor u op.

No Cure No Pay Incasso

Betalen uw klanten niet of te laat? Incasso Justitia verzorgt u incassoprocedure op basis van no-cure-no-pay. Uw klant betaalt direct!

Debiteurenbeheer

Voorkomen is beter dan genezen. Incasso Justitia neemt u daarom het debiteurenbeheer 100% uit handen. Een lager debiteurensaldo is het gevolg!

Incassoprocedure starten?

Overweegt u een incassoprocedure in te zetten om uw rekening betaald te krijgen? Een goed gevoerde incassoprocedure biedt snel duidelijkheid en meestal positief resultaat.

Debiteurenbeheer

Hoe gek het ook klinkt, de beste incassoprocedure begint met een goed ingericht debiteurenbeheer. De basis van debiteurenbeheer zit in een goede overeenkomst, algemene voorwaarden, tijdige facturatie, herinnering en ingebrekestelling. Vastomlijnd debiteurenbeheer met een goede administratie is daarvoor noodzakelijk.

Minnelijke Incasso

Nadat een goed uitgevoerd debiteurenbeheer niet tot betaling heeft geleid, dient u er goed aan de vordering over te dragen aan een incassobureau, advocaat of gerechtsdeurwaarder. Alle drie hebben zo hun voor en nadelen, echter het meest voor de hand liggend tijdens een incassoprocedure is gebruik te maken van een incassobureau voor de minnelijke fase. In Amsterdam adviseren wij dan debiteurenbeheer Amsterdam.

Gerechtelijke Incasso

In de gerechtelijke fase wordt uw debiteur gedagvaard om voor de rechter te verschijnen. De incassoprocedure begint met een dagvaarding die alleen door een deurwaarder worden uitgebracht. Een incassobureau kan in de meeste gevallen zelfstandig, of anders in samenwerking met een advocaat, opdracht geven aan een deurwaarder om deze uit te brengen. Als er uiteindelijk een vonnis wordt uitgesproken wordt uw debiteur, als er geen sprake is van matiging, veroordeeld tot betaling van de hoofdsom, rente, (buiten) gerechtelijke incassokosten.

Vrijblijvend advies ontvangen

Wilt u advies of en hoe u het beste een incassoprocedure kunt opstarten? Vraag dan vrijblijvend advies.

Ja, Ik wil vrijblijvend informatie