0229 76 0063

Toename aantal betalingsachterstanden

Gerechtelijke Incasso

Wordt uw factuur betwist of betaalt uw klant na aanmaning niet, dan starten wij een korte en krachtige juridische procedure voor u op.

No Cure No Pay Incasso

Betalen uw klanten niet of te laat? Incasso Justitia verzorgt u incassoprocedure op basis van no-cure-no-pay. Uw klant betaalt direct!

Debiteurenbeheer

Voorkomen is beter dan genezen. Incasso Justitia neemt u daarom het debiteurenbeheer 100% uit handen. Een lager debiteurensaldo is het gevolg!

Betalingsachterstanden toegenomen

Bedrijven in Europa gaan doorgaans steeds lakser om met openstaande facturen. Het betalingsverzuim is afgelopen jaar uitgegroeid tot een recordhoogte van ruim 350 miljard euro. Daarmee is het bedrag 7% hoger dan het bedrag dat een jaar eerder werd geconstateerd als wanbetalingen.

Huidige financiële situatie

In ons eigen land werd een bedrag van 14,3 miljard euro afgeschreven, doordat facturen niet werden geïnd. Daarmee groeide het bedrag met meer dan 4% in vergelijking met het jaar 2011. Een van de voornaamste redenen voor deze toename is de financiële crisis. Door de huidige situatie lopen de inkomsten bij veel bedrijven terug, waardoor de vermogenspositie afneemt. Dit leidt tot wanbetalingen en neemt vaak een langere tijd in beslag voordat de openstaande facturen betaald worden.

Ernstige gevolgen

Deze ontwikkelingen kunnen ernstige gevolgen hebben voor bedrijven, zodra deze trend aanhoudt. Bedrijven kunnen hierdoor moeilijker groeien, waardoor de innovatie afneemt en het voortbestaan van ondernemingen bedreigd wordt. Vandaar dat het belangrijk is dat bedrijven ervoor zorgen dat het betalingsgedrag verbetert van bedrijven, consumenten en overige instellingen. Als ondernemer is het daarom verstandig om u te focussen op het debiteurenbeheer. Hiermee kunt u veel problemen en narigheid voorkomen. Lees meer over debiteurenbeheer…

Ja, Ik wil vrijblijvend informatie